Integritets- och cookiepolicy

Senast uppdaterad i december 2013

Följande är synced.ios policy om sekretess för användare av webbplatsen och dess undersidor. Genom att besöka dessa webbplatser godkänner du villkoren i denna integritetspolicy. Om du inte är nöjd med innehållet i denna förklaring och inte vill att din information ska registreras kan du lämna denna webbplats.

Läs mer:

Allmän deklaration

Synced.io respekterar din rätt till integritet och samlar inte in personlig information utan ditt uttryckliga tillstånd. All personlig information som du frivilligt lämnar när du besöker vår webbplats via e-postmeddelanden eller när du använder våra feedbackformulär online kommer att behandlas med högsta möjliga säkerhet och konfidentialitet. Lagstiftning om uppgiftsskydd 1988 & 2003.

Läs mer:

Insamling och användning av personuppgifter

Vi vidtar alla försiktighetsåtgärder för att skydda sekretessen för de personuppgifter som du lämnar till oss. Vid allmän surfning på webben registreras viss information i webbplatsens loggfiler:

 • Domännamnet på högsta nivå från vilket du får tillgång till Internet.
 • IP-adressen till den dator från vilken du besöker webbplatsen.
 • Datum och tid för varje dators åtkomst till webbplatsen.
 • Vilka sidor som besökts och vilka dokument som laddats ner från varje dator.
 • Typ och version av webbläsare som används för att komma åt webbplatsen.
 • Adresser till webbplatser från tredje part som hänvisar besökare till vår webbplats.
 • Nyckelord som används i sökmotorer och kataloger för att hitta vår webbplats
 • Nyckelord och fraser för sökning på vår webbplats

Denna information används endast för statistiska ändamål.:

 • För att ta reda på hur många som besöker våra webbplatser
 • För att avgöra vilka sidor som besöks mest frekvent
 • För att hjälpa oss att förbättra den information som vi tillhandahåller våra användare.
 • För att göra vår webbplats mer användarvänlig

Läs mer:

Användning av cookies

Synced.io använder cookies för att identifiera din personliga information eller för att känna igen dina senare besök på vår webbplats.

4.1 Cookies från första part

Cookie Syfte Går ut
PHPSESSID Detta är PHP:s standardcookie som innehåller användarens sessions-ID. Vid exit

4.2. Cookies från tredje part

Leverantör Nama Syfte Mer information
Google Analytics _ga lagrar ett unikt användar-ID (klient-ID), som är ett slumpmässigt genererat nummer. När ID:t har genererats lagras det i kakan och skickas till Google Analytics vid varje träff/fråga. Detta ID används senare av Google Analytics-servrarna för att beräkna uppgifter om besökare, sessioner och kampanjer. Förfaller som standard om 2 år. Googles sekretesspolicy

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies enligt beskrivningen.

I hjälpmenyn i menyraden i de flesta webbläsare kan du läsa om hur du kan hindra webbläsaren från att acceptera nya cookies, hur du kan få webbläsaren att meddela dig när du får en ny cookie och hur du kan inaktivera cookies helt och hållet. Du kan också inaktivera eller radera liknande uppgifter som används av webbläsartillägg, t.ex. Flash-cookies, genom att ändra tilläggets inställningar eller besöka tillverkarens webbplats. För mer information om cookies och hur du hanterar dem, inklusive hur du inaktiverar dem, besök följande webbplats www.cookiecentral.com. Eftersom cookies gör det möjligt för dig att använda några av de viktigaste funktionerna på webbplatsen rekommenderar vi dock att du låter dem vara aktiverade.

Läs mer:

Hur använder vi den information som vi samlar in?

Wir sammeln verschiedene Arten von Informationen über unsere Benutzer aus den folgenden Gründen:

 1. För att hjälpa oss att övervaka och förbättra de tjänster vi tillhandahåller, inklusive denna webbplats. Som en del av detta kan vi använda och avslöja information i aggregerad form (så att inga individer identifieras).
 2. För att uppfylla eventuella rättsliga skyldigheter som följer av din interaktion med webbplatsen.
 3. För att göra det möjligt för dig att delta i interaktiva funktioner i vår tjänst om du vill göra det.

Läs mer:

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi gör vårt yttersta för att skydda användarnas integritet genom lämplig användning av säkerhetsteknik: Vi ser till att vi har lämpliga fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter, och vi ser till att tjänsteleverantören har lämpliga säkerhetsåtgärder på plats när vi lägger ut processer på entreprenad.

Läs mer:

Med vem utbyter vi uppgifter?

Vi förbehåller oss rätten att få tillgång till och avslöja personlig information för att följa gällande lagar och lagliga myndighetsförfrågningar, för att driva våra system korrekt och för att skydda oss själva och våra användare.

Vi kan också använda oss av tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att driva webbplatsen eller de tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen. Alla tredje parter som får tillgång till dina uppgifter i samband med att de tillhandahåller tjänster för vår räkning omfattas av strikta avtalsbegränsningar för att säkerställa att dina uppgifter skyddas i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Läs mer:

Var vi lagrar dina personuppgifter?

De uppgifter vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en plats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De kan också behandlas av personal som arbetar utanför EES och som arbetar för oss eller en av våra leverantörer. Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring eller behandling. Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att se till att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

All information som du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar. Om vi har gett dig ett lösenord (eller om du har valt ett lösenord) som ger dig tillgång till vissa delar av vår webbplats är du ansvarig för att hålla lösenordet konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ett lösenord med någon.

Läs mer:

Lämna in formulär

Vissa köpalternativ online på webbplatsen kräver att du lämnar finansiell information (t.ex. ditt kreditkortsnummer) och demografisk information (t.ex. din adress osv.).

Läs mer:

Ändringar i sekretesspolicyn

Denna sekretesspolicy kan uppdateras från tid till annan, så du bör läsa igenom den varje gång du skickar personlig information till webbplatsen. Datumet för de senaste revideringarna kommer att visas på denna sida. Om du inte godkänner dessa ändringar ska du inte fortsätta att använda denna webbplats för att lämna personuppgifter. Om väsentliga ändringar görs i sekretesspolicyn kommer vi att meddela dig detta genom att lägga ut ett tydligt meddelande på webbplatsen.

Läs mer:

Förklaring om samtycke

Genom att använda de tjänster som erbjuds av oss samtycker du till att vi samlar in och använder denna information i enlighet med vad som anges i denna sekretesspolicy. När du förser oss med personlig information godkänner du denna sekretesspolicy och samtycker till sådan användning och överföring.

Läs mer:

Hur ni kontaktar oss

Om du har några frågor om din integritet eller andra frågor som omfattas av detta uttalande, vänligen kontakta: connect@synced.io